Tárgyfelvétel

A tárgyfelvételi időszak során – melynek mindenkori aktuális időpontja megtalálható a https://qter.elte.hu/statikus.aspx/idorend oldalon – a hallgatók a kurzuskínálatból válogatva tudják összeállítani féléves órarendjüket a Neptunon keresztül.

A hallgató szakjának mintatantervében található kurzusok a Neptun → Tárgyak→ Tárgyfelvétel menüpont alatt az aktuális félév beállításával és a Mintatanterv tárgyai szűrő kiválasztása után tekinthetők meg és vehetők fel.

Az érvényben lévő budapesti képzési helyű alapszakos mintatantervek:

Szociológia magyar BA (2021-22-ben felvetteknek): https://tatk.elte.hu/dstore/document/1703/T%C3%A1TK_TANTERV_szociol%C3%B3gia_magyar_alapk%C3%A9pz%C3%A9s_2021.pdf

Szociológia magyar BA (2023-tól felvetteknek): https://tatk.elte.hu/dstore/document/2350/szocalap-magyar-mintatanterv-2023.pdf

Szociológia angol BA (2021-től felvetteknek): https://tatk.elte.hu/dstore/document/1701/T%C3%A1TK_TANTERV_szociol%C3%B3gia_angol_alapk%C3%A9pz%C3%A9s_2021.pdf

Nemzetközi tanulmányok magyar BA (2021-től felvetteknek): https://tatk.elte.hu/dstore/document/1692/T%C3%A1TK_TANTERV_ntba_magyar_2021.pdf

Nemzetközi tanulmányok angol BA (2021-től felvetteknek): https://tatk.elte.hu/dstore/document/1693/T%C3%A1TK_TANTERV_ntba_angol_2021.pdf

Szociális munka BA (2020-tól felvetteknek): https://tatk.elte.hu/dstore/document/1343/Honlapra%20SZMBA_2020.pdf

A szombathelyi képzési helyű alapszakok és a korábbi évek mintatanterveit a https://tatk.elte.hu/kepzesek/alap, a mesterszakok mintatanterveit pedig a https://tatk.elte.hu/kepzesek/mester oldalon lehet megtalálni.

A szabadon választható tárgyak a Tárgyfelvétel menüpont alatt a Minden intézményi tárgy szűrő bejelölésével tekinthetők meg és vehetők fel.

A tárgyfelvételi időszak két részre bontható a karunkon. A rangsorolásos tárgyfelvétel (amely általában a tárgyfelvételi időszak első hetét öleli magába) során a Neptun egy bizonyos pontrendszer alapján állítja sorba a hallgatókat, és így kialakult sorrend alapján jutnak be, vagy éppen maradnak ki a hallgatók a kurzusból. A pontrendszerről bővebben a Hallgatói Követelményrendszer (https://www.elte.hu/dstore/document/689/ELTE_SZMSZ_II.pdf) 60. §-ában lehet olvasni. A rangsorolásost követő versenyjelentkezés során pedig a kurzusok megmaradt szabad helyeire lehet jelentkezni.