Bursa Hungarica

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított ösztöndíjrendszer. A Bursa Hungarica Ösztöndíj olyan szociális támogatás, amelynek elbírálását nem az Egyetem végzi, azonban sikeres pályázat esetén a támogatást az Egyetem folyósítja.

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. Nem minden település vesz részt a programban – a részvételi szándékról az önkormányzatokról lehet érdeklődni.

A támogatásra teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben résztvevők pályázhatnak. Az ösztöndíj egyik részét (önkormányzati ösztöndíjrész) a települési önkormányzat fizeti, míg a másik részét (intézményi ösztöndíjrész) az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja. Az intézményi ösztöndíjrész havi összege nem haladja meg az 5000 forintot. Pályázni nem tanulmányi, hanem naptári évre lehet. A pályázati kiírás ősszel jelenik meg, a benyújtás módjáról a helyi önkormányzatoknál, továbbá az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján lehet tájékozódni.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése, amennyiben a hallgató állandó lakóhelyének önkormányzata csatlakozott a rendszerhez. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

Az ösztöndíj kizárólag szociális szempontok alapján ítélhető meg, a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. Az ösztöndíj folyósítására való jogosultságot az Egyetem az ösztöndíj kifizetést megelőzően, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)–(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével vizsgálja.