GAZDASÁG

A HÖK Gazdasági alelnöke foglalkozik a HÖK pénzügyeivel. Ez nagyvonalakban egy költségvetési tervezet és egy megvalósult költségvetés megírását jelenti, amelyeket a Küldöttgyűlés fogad el. Segédkezik a hallgatói juttatások meghatározásában, pályázatok elbírálásában. Emellett biztosítja a HÖK szabályszerű pénz és vagyon kezelését, és részt vesz a kari költségvetési testületek munkájában. Biztosítja a HÖK rendelkezésre bocsátott iroda megfelelő működését, a HÖK rendelkezésére bocsátott eszközök leltárát. Emellett képviseli a kart és a HÖK-öt az EHÖK Gazdasági bizottságában.