Dékáni méltányossági kérvény

A dékán különleges méltánylást érdemlő körülmények esetén eltérhet a Hallgatói Követelményrendszerben foglaltaktól. A méltányossági kérelem benyújtásának a feltétele, hogy a hallgató egészségi állapotában, életkörülményeiben olyan, önhibáján kívüli rendkívüli és jelentős változás következzen be, ami különleges méltánylást érdemel. A méltányossági kérelemben rögzíteni kell ezeket a tényeket, valamint csatolni kell azok igazolását.

Karunkon a dékán úr a mindenkori oktatási ügyek dékánhelyettesét hatalmazta fel a hallgatói méltányossági ügyek elbírálásával. A dékánhelyettes asszony kérése, hogy a hallgatói kérelmek pontosan tartalmazzák a kérelem alapjául szolgáló tényeket, és az azok alapjául szolgáló esetleges bizonyítékokat, továbbá, ha szükséges, akkor az oktató és a szakigazgató indoklással ellátott támogatását vagy elutasítását. Mivel a méltányosságot a hallgató családi és életkörülményeit befolyásoló rendkívüli és bizonyított tények és események indokolhatják, ezért ezen kérvények esetén nem lehet határidőt megállapítani. A kérelmet kizárólag Neptunon keresztül lehet leadni alap-, mester- és doktori képzéses hallgatók esetén is, az Ügyintézés/Kérvények fülön, a „TáTK dékáni méltányossági kérvény 2021.02.01-től” kérvénnyel.

Méltányosságban a hallgató tanulmányai során képzésenként három alkalommal részesülhet.