Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj számításának szabályzata a Hallgatói Követelményrendszer alapján: A tanulmányi ösztöndíj megállapításánál a Kari Ösztöndíj-Bizottság kurzusonként meghatározza az ösztöndíjkereteket oly módon, hogy a kurzuson érdemjegyet szerzett jogosult hallgatók kurzusra fordított ösztöndíjkereteit összegzi. A kurzus ösztöndíjkeretét az érdemjegyek szerint differenciálva szétosztja a kurzust teljesített jogosult hallgatók között, majd jogosult hallgatónként összegzi a kurzusonként megszerzett összegeket. Az így kiszámított ösztöndíjak alapján a jogosult hallgatókat szakonként/évfolyamonként csökkenő sorrendbe állítja. A felső 40%-ba tartozó jogosult hallgatók részesülnek ösztöndíjban úgy, hogy a számított ösztöndíjaik arányában felosztják a kari keretet.

Akkor számít jogosultnak a hallgató, ha:

– Államilag támogatott / állami ösztöndíjas teljes idejű képzésben vesz részt

– Utolsó aktív félévében legalább 16 kreditet teljesített

– Nem lépte túl képzési idejét.