Kreditátviteli kérvény

A felsőoktatási tanulmányokra vonatkozó jogszabályok alapján a hallgatónak nem kell teljesítenie a tantervben előírt követelményeket, ha azokat korábban már elsajátította, és azt hitelesen igazolja. A kreditátvitel tehát a hallgatói jogviszony alatt a már korábban megszerzett kreditek befogadása a hallgató mintatantervében előírt követelményekre. Karunkon a kreditátviteli kérelmeket a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság (https://tatk.elte.hu/bizottsagok/tanulmanyi) kezeli.

Kreditátviteli kérelmet a hallagató kizárólag Neptunon keresztül adhat le, az Ügyintézés/Kérvények fülön, a„TáTK Kreditátvitel [aktuális félév]” kérvénnyel. Egy darab kérvénnyel egy darab tárgyhoz lehet kreditátvitelt kérni. A kérvényhez szükséges az elvégzett tárgy teljesítés-igazolásának és tematikájának feltöltése. Szabadon választható tárgynál nem szükséges tematika, és az ELTE TáTK-n korábban elvégzett tárgyak esetén sem igazolás, sem tematika nem szükséges. A csatolt teljesítés-igazolások és tematikák eredeti példányát a tanulmányi előadók bármikor bekérhetik ellenőrzésre a véglegesítés után.  A kérelem leadására a szorgalmi időszak második hetének végéig van lehetőség (kizárólag aktív jogviszonnyal rendelkezőknek).

Korábban teljesített alapszakos kurzust mesterképzésen, korábban teljesített mesterképzéses kurzust doktori képzésen nem lehet elismertetni. Az abszolváló hallgató az utolsó félévében teljesített kreditekre vonatkozó kérelmét az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül – a záróvizsgázó hallgató saját záróvizsganapja előtt három munkanappal korábban – egyébként a vizsgaidőszak végéig adhatja le.

Erasmus program keretében teljesített kreditek átvitele esetén a hallgató a kiutazás előtt szakigazgatójával egyezteti, hogy mely tantervi tárgy teljesítését szeretné elismertetni. Amennyiben a hallgató a kiutazásának félévében az ELTE TáTK-n is vesz fel szakos krediteket, akkor szakigazgatójával kivételes tanulmányi rend ügyében is egyeztetnie kell. Az Erasmus program keretében, adott tanév őszi félévében teljesített kreditek átviteléhez az adott tanév tavaszi félévében május 1-jéig nyújthatják be a kérvényüket elektronikusan. Az Erasmus program keretében, adott tanév tavaszi félévében teljesített kreditek átviteléhez a következő tanév őszi félévében december 1-jéig nyújthatják be a kérvényüket elektronikusan. Csatolni kell az elbíráláshoz szükséges adatokat és mellékleteket, a teljesített kurzus tematikáját és ha indokolt (azaz nem szabadon választható kreditet váltana ki), akkor annak a kurzusnak a tematikáját, amelyet a hallgató ki szeretne váltani.

Mesterképzésre jelentkezők kérelmét a szakfelelős véleményezi és a szakfelelős hoz róla döntést. A mesterképzésre jelentkező a felveteli@tatk.elte.hu email címre küldve nyújtja be kérelmét, amelyhez csatolja a felsőoktatásban előzetesen teljesített kreditjeinek igazolását.