Erasmus+ kiegészítő támogatás

Azon hallgatók támogatása, akik félévüket Erasmus képzésen teljesítik

o   Pályázók:

§  Állami ösztöndíjas és önköltséges nappali tagozatos hallgató

o   Pályázás feltételei:

§  aki 2023/24/1-ben Erasmus program keretében tanulmányi mobilitásban vesz részt és kitöltötte/kitölti a rendszeres szociális támogatásra vonatkozó kérelmet, és legalább 5 pontot elér

 • Erasmus+ kiegészítő támogatások: 
  • Esélyegyenlőségi támogatás:
   • Az esélyegyenlőségi támogatás a korábbi Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás kiszélesítése. További részletek és feltételek alább, a 2023/24-es tanévre szóló pályázati felhívásban.
   • Hosszú távú mobilitás esetén az arra jogosultak a mobilitás típusától (részképzés, szakmai gyakorlat, diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat) függetlenül 250 euró/hó kiegészítő összeget kaphatnak.
   • Rövid távú mobilitás esetén (Blended Intenzív Programban való részvétel) az arra jogosultak 5-14 napos mobilitásokhoz 100 euró, 15-30 napos mobilitásokhoz pedig 150 euró egyszeri kiegészítő összeget kaphatnak.
   • Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
  • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása:
   • Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére, hosszú távú és rövid távú mobilitás esetén is.
   • A kiegészítő támogatás összege hosszú távú mobilitás esetén hallgatók számára egységesen havi 250 euró, amennyiben a hallgató nem pályázik ennél magasabb összegre, vagy ezzel párhuzamosan esélyegyenlőségi támogatásra is. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). A 250 eurót meg nem haladó támogatást nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.
   • Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy esélyegyenlőségi támogatásra is pályázott, további kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben visszatéréskor a 250 euró/hó összeget meghaladó összegről tételesen, számlákkal igazolva kell elszámolnia a kiutazónak. További részletek és feltételek alább, a 2022/23-as tanévre szóló pályázati felhívásban.
  • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás: (frissítve: 2022.10.10., a Tempus Közalapítvány 2022. szeptember 23-i módosított útmutatója alapján)
   • A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz (hajó és repülőgép NEM).
   • Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás, amennyiben oda-vissza zöld formában történik az utazás + a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságnak valamint a mobilitás hosszának (rövid/hosszú távú) megfelelően irányonként 1-1 vagy 2-2 utazási nap. (Hosszú távú mobilitás esetén az egy utazási napra jutó támogatás megegyezik a havi Erasmus alapösztöndíj harmincad részével.) További részletek és feltételek alább, a 2022/23-as tanévre szóló pályázati felhívásban.
 • EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj kiegészítő támogatás:
  • Hosszú távú mobilitás esetén elérhető kiegészítő támogatás.
  • Az EHÖK felhívása alapján 25 000 Ft – 150 000 Ft közötti egyszeri támogatás kapható.
  • A pályázati felhívás jellemzően a félév elején (február-március és szeptember-október) kerül kiírásra az abban a félévben kiutazó hallgatók számára.  
 • ELTE Alumni Ösztöndíj Pályázat:
  • Hosszú távú mobilitás (min. 2 hónap) esetén elérhető kiegészítő támogatás tehetséges, anyagilag rászoruló hallgatók részére.
  • Az ELTE Alumni – egyetemünk volt hallgatói – finanszírozza. Szociális alapú kiválósági ösztöndíj. A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemen BA/BSc, MA/MSc, ill. PhD hallgatók, vagy osztatlan képzésben vesznek részt (a BA/BSc hallgatók, illetve osztatlan képzésben résztvevők minimum egy lezárt aktív félévvel rendelkeznek) államilag támogatott képzésen, jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal rendelkeznek, mindemellett  szociális támogatásban részesülnek. 
  • Jelenleg: 175 000 Ft egyszeri támogatás 
  • Az adott tanévre vonatkozóan a pályázati felhívások jellemzően februárban (őszi félévi kiutazók) és szeptemberben (tavaszi félévi kiutazók) kerülnek kiírásra.