ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (EB)

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzatának Ellenőrző Bizottsága (EB) felel azért, hogy a Hallgatói Önkormányzat szabályosan, a HÖK Alapszabály szerint működjön. Az EB részt vesz a HÖK Elnökségi ülésein, a Küldöttgyűléseken, valamint a Bizottsági üléseken és azokról jegyzőkönyvet készít, amik a Kar honlapján elérhetőek. Az üléseken megállapítja annak határozatképességét és segít az Elnöknek az ülés lebonyolításában. Az EB felügyeli az Elnök, az Elnökhelyettes, az Alelnökök és a Bizottsági elnökök munkáját.