Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

https://www.elte.hu/content/nemzeti-felsooktatasi-osztondij.t.23642

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók teljesítményének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter a 2021/2022. tanévre nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2021-ben 40 000 Ft havonta. Pályázhatnak azon államilag támogatott, állami ösztöndíjas, részösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, valamint az idei tanév második félévében az ELTE-n hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.