TANULMÁNY

Az ELTE TáTK HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottsága két tagból áll.

A tanulmányi alelnök elsődleges feladata a HÖK, és ezen keresztül minden kari hallgató tanulmányi és hallgatói jogviszonyi ügyben való képviselete a kar döntéshozó szerveiben (így például a Kari Tanácsban, vagy a Kari Ösztöndíj-Bizottságban). Részt vesz a hallgatók tanulmányi támogatási rendszerének kialakításában és működtetésében, és a kar szabályzatait folyamatosan felülvizsgálva javaslatot tesz az esetleges szükséges módosításokra. A hallgatók tanulmányi, vagy hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseire, megkereséseire az érvényben lévő szabályzatok alapján válaszol, vagy továbbítja őket a megfelelő szervhez. A tisztséget jelenleg Bényei Tamás tölti be. Elérhetősége: tanulmany@tatkhok.elte.hu.

A tudományos és jogsérelmi referens feladatköre két fő részre osztható. Egyfelől, ellátja a kari hallgatók képviseletét a Tudományos Diákkör és az Országos Tudományos Diákkörrel kapcsolatos ügyekben, és felügyeli a tudományos ösztöndíjpályázat menetét. Másfelől, az ő feladata a hallgatókat ért jogsérelmi ügyekben eljárni, és az ilyen ügyekben a felsőbb fórumokon a hallgatókat és a HÖK-öt képviselni. A tisztséget jelenleg Holovits Anna Lili tölti be. Elérhetőségei: tudomany@tatkhok.elte.hu (tudományos ügyben) jogserelem@tatkhok.elte.hu (jogsérelmi ügyben).

Amennyiben tanulmányi, tudományos, hallgatói jogviszonyi vagy jogsérelmi ügyben kérdésétek van vagy tanácsra van szükségetek, keressetek minket bizalommal a megadott elérhetőségeken! A tisztségekről bővebben az EHÖK Alapszabályban a X. Fejezet 88-91. §-aiban tudtok olvasni: http://ehok.elte.hu/nu/wp-content/uploads/2022/06/EHOK_ASZ_2022.06.28.pdf