ERASMUS+

Erasmus:

Mi az Erasmus?

Az Erasmus ösztöndíjakat a tanszékek hirdetik meg és bírálják el, de a Tempus Közalapítványon futnak keresztül. Csak olyan országba, arra az egyetemre lehet menni, amellyel a tanszéknek szerződése van; valamint csak saját szakra pályázható. A pályázatokat februárban / tavasz elején hirdetik meg (az adott tanszéken), a beadási határidő pedig általában március/áprilisra esik.

Lehetőség van arra is, hogy az ösztöndíjas meghosszabbítsa a kint töltött időt, de csak akkor, ha őszről tavaszra hosszabbít. Az Erasmus ösztöndíj nem fedezi a külföldi tartózkodás költségeit (van olyan ország, ahol még a lakbérre sem elég). Ez utóbbit mindenkiben tudatosítani kell.

Ha valaki nem nyeri el a támogatást, igényelheti a „label student” státuszt, amely azt jelenti, hogy az illetőt ugyanazok a jogok illetik meg, mint a támogatást elnyerőket, csak nem kap pénzügyi támogatást. Ez annyit jelent, hogy nem jut hozzá ahhoz a maximum 1700 euróhoz, amit az egyetem utalna ki neki. Minden másra (nyelvi kurzus, kiegészítő támogatás) pályázhat. Érdemes bevállalni ezt is, mert szinte biztos utazást jelent. Ha a pályázó le tud mondani arról az 1700 euróról, amit mi adnánk neki, akkor feltétlen javasolni érdemes neki ezt a formát.

Mennyi időre szól a pályázat?

Részképzés esetén 3-10 hónap, szakmai gyakorlat esetén 2-12 hónap. Aki szeretne mindkettő lehetőséggel élni, annak figyelnie kell arra, hogy a kettő együtt nem haladhatja meg a 12 hónapot, hiszen maximum addig nyerhető el az Erasmus státusz.

Mennyi az elnyerhető összeg?

Az ösztöndíj összege a célországtól és az időtartamtól függ. Az összes résztvevő egyetemre vonatkozó kategóriák a következők:
1. kategória: havi 500 euró (részképzés), 600 euró (szakmai gyakorlat)
Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország
2. kategória: havi 400 euró (részképzés), 500 euró (szakmai gyakorlat)
Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország
3. kategória: havi 300 euró (részképzés), 400 euró (szakmai gyakorlat)
Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia

Benyújtandó dokumentumok:

 • kitöltött, aláírt pályázati adatlap
 • önéletrajz magyar és tanulmányok nyelvén
 • tanulmányi terv (részképzés)/munkaterv (szakmai gyakorlat)
 • nem magyar állampolgár esetén: letelepedési vagy tartózkodási engedély, menekült státuszt igazoló okmány másolata
 • mentorigazolás, illetve egyéb kiemelkedő szakmai, közösségi vagy tanulmányi tevékenységet igazoló okirat másolata
 • szakmai gyakorlat esetén: fogadólevél

Az Erasmus+ program legfontosabb változásai:

 • Az ösztöndíjak és célország-kategóriák európai szinten egységesek.
 • Részképzés esetén marad a 3-10 hónapnyi időtartam, de szakmai gyakorlatnál 2 hónapra csökken a minimális időtartam.
 • Hallgatói részképzés esetén havi 100 euró szociális kiegészítő ösztöndíj pályázható. (Idén, 2014-ben 87 pályázó hallgató adott be igényt.)
 • Hamarosan bevezetik az online nyelvi szintfelmérő teszt, ezt elvileg minden hallgatónak ki kell töltenie kiutazás előtt. A tesztnek lesz egy hazaérkezés után kitöltendő része is, ez a nyelvi kompetenciák fejlődését méri majd.
 • Az EILC program megszűnése miatt a stratégiai partneregyetemről beutazó hallgatók egy részének az egyetem biztosítana ingyenesen a magyar nyelv és kultúra nyári egyetemi programot.
 • Az egyetemnek kulturális és interkulturális felkészítést kell biztosítania a ki-, és a beutazó hallgatóknak egyaránt.

További információkat olvashattok a honlapon.

Kapcsolódó dokumentum
 • Erasmus pályázási útmutató
Dokumentumtár
 • ELTE TáTK HÖK Választási Kiírás 2015/2016
 • ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2017/2018/1 FÉLÉV
 • Küldöttgyűlés jegyzőkönyv 2022.11.22.
 • ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2017/2018/1 FÉLÉV
 • Elnökségi Ülés 2017.03.20.
 • Tudományos ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1
 • Küldöttgyűlés jegyzőkönyv 2014.02.25.
 • Nemzetközi Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviselet ülése 2017.03.27.
 • Kommunikációs Bizottság Fotós Referens Pályázat 2022 ősz
 • Szociális Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviseletének ülése 2018.04.26.
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám