Küldöttgyűlés
A szervezet > Küldöttgyűlés

Minden egyetemhez hasonlóan, a mi karunkon is évente lezajlik a választás, melyen keresztül a hallgatók döntenek arról, hogy kik képviseljék őket (szakjaikat) a kar hallgatóinak legmagasabb szintű döntéshozó szervében, a Küldöttgyűlésben. Minden hallgató jelöltetheti magát, s ha szaktársai megválasztják, bekerül a Küldöttgyűlésbe.

A Küldöttgyűlés választja meg a Hallgatói Önkormányzat bizottságainak elnökeit, ésa referenseket. A Küldöttgyűlést a HÖK elnöke hívja össze két-három havonta.

Az Önkormányzat szabályzatait, valamint az éves költségvetést és beszámolókat is a Küldöttgyűlés fogadja el és módosítja. A testület 29 tagú, melyből a jelenleg mandátumot betöltött hallgatók a következők:

betöltetlen

alkalmazott közgazdaságtan BA

betöltetlen

alkalmazott közgazdaságtan BA

betöltetlen

egészségpolitika MSc

betöltetlen

közgazdasági elemző MA

Németh Viktor Bence

nemzetközi tanulmányok BA

Kerezsi Dorottya

nemzetközi tanulmányok BA

Kim Evelin Le

nemzetközi tanulmányok BA

Klincsák Evelin

nemzetközi tanulmányok BA

betöltetlen

nemzetközi tanulmányok BA

Katona Patrik

nemzetközi tanulmányok MA

Ignéczi Viktória

szociológia BA

Zánkay Márton

szociológia BA

Somlói Nina

szociológia BA

Limbek Lilla

szociológia BA

betöltetlen

survey statisztika MSc

Farkas Fanni

szociális munka BA

Juhász Roland

szociális munka BA

Szabó Marianna

szociális munka BA

betöltetlen

szociális munka MA

Bíró Gergő

közösségi és civil tanulmányok MA

betöltetlen

társadalmi tanulmányok BA

betöltetlen

társadalmi tanulmányok BA

betöltetlen

társadalmi tanulmányok BA

betöltetlen

társadalmi tanulmányok BA

betöltetlen

kulturális antropológia MA

betöltetlen

humánökológia MA

betöltetlen

szociálpolitika MA

betöltetlen

szociológia MA

betöltetlen

kisebbségpolitika MA

Dokumentumtár
 • Elnökségi Ülés 2016.09.13.
 • Szociális Tanulmányok SzHÉK alakuló ülés 2015. 10. 13.
 • Regisztrációs adatlap-Karrier akadálypályán
 • Elnökségi ülés 2015.10.20.
 • Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK ülés 2014.09.15.
 • Hallgatói Mobilitási Igényfelmérés 2015/2016
 • Szabó Dóra pályázata a Kommunikációs Bizottság elnöki tisztségére 2017/2
 • Tudományos ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2015.02.09.
 • Szociológia SzHÉK Ügyrendje 2016
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám