A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Szociális Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviselet ülése 2017.04.27.
 • Szociológia SzHÉK ülés 2015.06.10
 • Rendszeres Szociális Támogatás 2019/20/2
 • Tudományos ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/2
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.02.10.
 • Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviselet ülése 2018.03.27.
 • Záró küldöttgyűlés jegyzőkönyv 2015.04.21
 • Kovács Anna Sára-Elnöki program (2011.)
 • KÖB Ülés Jegyzőkönyve 2018.03.14.
 • Tudományos és Jogsérelmi referens pályázati kiírás 2021
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám