Aktuális pályázatok
Ösztöndíjak, pályázatok > Aktuális pályázatok > Tudományos ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1
Tudományos ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1

Határidő: 2017. október 10. 0:00

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: TáTK) Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac ) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (6) pontja valamint 101. § alapján pályázatot ír ki szakmai gyakorlaton való részvétel támogatás elnyerésére a 2017/18/1 félévre vonatkozóan.

A pályázat célja: A tudományos közéletben aktívan részt vevő, illetve a tudomány terén kiemelkedő eredményeket nyújtó hallgató tudományos ösztöndíjban részesülhet.

Pályázhat: Minden ELTE TáTK-s hallgató, aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben vesz részt, valamint akinek a Társadalomtudományi Kar az „anyaintézménye”, tehát első vagy egyetlen szakja a TáTK-hoz tartozik.

A pályázathoz csatolandó igazolások: Pályázni lehet az idei tanévre tervezet kutatással, illetve folyamatban lévő tudományos tevékenységgel. A pályázónak egy kutatási tervet, illetve ahhoz csatoltan egyköltségtervezetet kell benyújtania, amelyben kifejti kutatási témáját és részletezi várható költségeit. A TDK-ígéret, illetve az oktatói ajánlás csatolása is pozitívan hat a pályázatra. Fontos a tervezett kutatás társadalomtudományi relevanciája, s hogy a pályázó tisztázza a kutatás elméleti keretét, módszerét, időigényét. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek empirikus vizsgálat dologi kiadásainak finanszírozásához kérnek támogatást (pl.: terepmunkára, adatfelvételre, adatrögzítésre, utazási költségekre, stb.), de lehetőség van akár diktafon kölcsönzésre is. A kutatás, illetve a tudományos/szakmai tevékenység befejeztével egy 1-1,5 oldalas beszámolóban várunk visszajelzést az összeg elköltéséről.

A pályázat elnyerése utáni kötelezettség: A megvalósult kutatásról készített írásos beszámoló elküldése a e-mail címre.

A beadás határideje:

 • Október 10.

Egy félévben egyszer van lehetőség a pályázásra.

A beadás helye: Elektronikus úton, a Neptunon keresztül (Ügyintézés->Kérvények menüpont).

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a címen!

Kari Ösztöndíj Bizottság

ELTE TáTK

2017

Dokumentumtár
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.09.01.
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2015.02.09.
 • Kulturális ösztöndíj pályázati kiírás 2016/17/1
 • TáTK KTSG bejelentő 2016 november
 • Szociális Tanulmányok SzHÉK alakuló ülés - 2016.02.20
 • Szociális Tanulmányok SzHÉK ülés 2014.10.01.
 • Alaptámogatás - Pályázati kiírás 2016/17/2
 • A 2014/15-ös őszi félév pályázati leadási határidejei és a várható utalási napok
 • NAV igazolás kikérése
 • Elnökségi ülés 2016. február 29.
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám