Aktuális pályázatok
Ösztöndíjak, pályázatok > Aktuális pályázatok > Kulturális ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1
Kulturális ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1

Határidő: 2017. szeptember 15. 0:00

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: TáTK) Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ eb ) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (6. a) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (9) pontja valamint 105. § alapján pályázatot ír ki kulturális ösztöndíj elnyerésére a 2017/18/1 félévre vonatkozóan.

Pályázat célja: A Szakos Hallgatói Érdekképviseletek, öntevékeny csoportok, tudományos- és szórakoztató rendezvények támogatása, a kari közélet felpezsdítése. Kulturális tevékenységek körébe tartozik különösen a felsőoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás.

Pályázhat: Minden ELTE TáTK-s hallgató, aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben vesz részt, valamint akinek a Társadalomtudományi Kar az „anyaintézménye”, tehát első vagy egyetlen szakja a TáTK-hoz tartozik.

A pályázathoz csatolandó igazolások:

- Költségvetési tervezet

A pályázat elnyerése után egy hónappal a pályázó köteles visszajelzést küldeni a címre, amely tartalmazza a rendezvény megvalósulását szolgáló képi anyagokat (számlák, blokkok).

Beadás határideje:

 • Szeptember 15.
 • Október 10.
 • November 10.
 • December 10.

A beadás helye: Elektronikus úton, a Neptunon keresztül (Ügyintézés -> Kérvények menüpont).

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a címen!

Kari Ösztöndíj Bizottság

ELTE TáTK

2017

Dokumentumtár
 • KCSSK Kultur7
 • Kulturális ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1
 • ELTE TáTK HÖK féléves beszámolója (2011. november 28. - 2012. június 8.)
 • Elnökségi Ülés 2016.09.13.
 • Záró Küldöttgyűlés jegyzőkönyv 2013.12.09.
 • TáTK HÖK elnökségi beszámolók - 2016.04.20-2016.06.01.
 • Nemzetközi Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviselet ülése 2017.03.07.
 • TáTK HÖK elnökségi beszámoló 2017. október 26.-november 30.
 • Tudományos ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1
 • Takáts Réka pályázata a Hallgatói Önkormányzat elnöki tisztségére - 2016
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám