Aktuális pályázatok
Ösztöndíjak, pályázatok > Aktuális pályázatok > Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása pályázati kiírás 2017/18/1
Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása pályázati kiírás 2017/18/1

Határidő: 2017. szeptember 15. 0:00

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: TáTK) Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ bf ) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (8) pontja valamint 116. § alapján pályázatot ír ki szakmai gyakorlaton való részvétel támogatás elnyerésére a 2017/18/1 félévre vonatkozóan.

A pályázat célja:A juttatás feltétele a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő szakmai gyakorlaton való részvétel. Szakmai ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki a szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézmény székhelyétől, telephelyétől, valamint a hallgató lakóhelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyeken nem részesül kollégiumi ellátásban. Ez a juttatás legfeljebb egy tanulmányi félévre adható.

A pályázatnak nem célja: Az Erasmus mobilitás keretein belül elvégzendő szakmai gyakorlat támogatása.

Pályázhat: Minden ELTE TáTK-s hallgató, aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben vesz részt és államilag támogatott formában tanul, vagy abban kezdte meg tanulmányait és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A pályázathoz csatolandó igazolások:

Szakmai gyakorlati hely által készített pecsétes igazoláscsatolása.

Utazás költségeit igazoló jegyek, bérletek csatolása.

A beadás határideje:

 • Szeptember 15.
 • Október 10.
 • November 10.
 • December 10.

A beadás helye: Elektronikus úton, a Neptunon keresztül (Ügyintézés->Kérvények menüpont).

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a tanulmány@tatkhok.elte.hu címen!

Kari Ösztöndíj Bizottság

ELTE TáTK

2017

Dokumentumtár
 • Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK ülése 2016.09.19.
 • Elnökségi ülés-2016.10.03.
 • Takács Bence - Elnöki Program (2015)
 • Szociális Alelnök beszámolója 2017. október
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.02.10.
 • Debrenti Árpád Félix pályázata a Gazdasági alelnök tisztségre 2017/2
 • Alaptámogatás 2017/18/2
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.06.30.
 • Szociális Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviselet ülése 2017.04.27.
 • Kollegiumi_tajekoztato 2016/17/2
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám