Aktuális pályázatok
Ösztöndíjak, pályázatok > Aktuális pályázatok > Tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása pályázati kiírás 2017/18/1
Tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása pályázati kiírás 2017/18/1

Határidő: 2017. október 10. 0:00

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: TáTK) Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac ) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10 § (4) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 93. § (2) pontja és a 102. § alapján pályázatot ír ki tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatás elnyerésére a 2017/18/1 félévre vonatkozóan.

A pályázat célja: A hallgató tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvételének támogatása. Pályázni lehet tudományos versenyen, vagy konferencián való előadói részvétellel. Fontos, hogy a tudományos versenynek/konferenciának legyen valamilyen társadalomtudományi relevanciája.

Pályázhat: Minden ELTE TáTK-s hallgató, aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben vesz részt, valamint akinek a Társadalomtudományi Kar az „anyaintézménye”, tehát első vagy egyetlen szakja a TáTK-hoz tartozik.

A pályázathoz csatolandó igazolások:

- Mikor, hol és milyen témájú konferencián vett részt

- A részvétellel járó költségek igazolására szolgáló dokumentumok (számlák, blokkok)

A beadás helye: Elektronikus úton, a Neptunon keresztül (Ügyintézés->Kérvények menüpont)

Beadás határideje:

 • Október 10.

Egy félévben egyszer van lehetőség a pályázásra. Pályázni egyaránt lehet már lezajlott, vagy a jövőben lezajló versenyen/konferencián való részvétellel is.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a címen!

Kari Ösztöndíj Bizottság

ELTE TáTK

2017

Dokumentumtár
 • Tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása - pályázati kiírás 2016/17/2
 • RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA, IGAZOLÁS- ÉS PONTRENDSZERE 2017/2018/1 FÉLÉV
 • Pályázat az ELTE TáTK 2014 gólyatábor főszervezői posztjára-Csukovits Balázs
 • Szociális Tanulmányok SzHÉK alaukó ülés 2014.01.15.
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2015.02.16.
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.09.29.
 • Alaptámogatas és rendszeres szociális támogatás pályázati kiirása 2016/17/1
 • Bálint Gergő pályázata a Belügyi Bizottság elnöki tisztségére 2017/2
 • Gyakornoki Pályázat_1
 • Elnökségi ülés - 2016. február 8.
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám