Aktuális pályázatok
Ösztöndíjak, pályázatok > Aktuális pályázatok > Rendszeres sportösztöndíj pályázati kiírás és pontrendszer 2017/18/1
Rendszeres sportösztöndíj pályázati kiírás és pontrendszer 2017/18/1

Határidő: 2017. szeptember 15. 0:00

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: TáTK) Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ eb ) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (6. b) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (9) pontja valamint 104. § alapján pályázatot ír ki rendszeres sportösztöndíj elnyerésére a 2017/18/1 félévre vonatkozóan.

Sport pályázat célja: Azon hallgatók támogatása, akik rendszeres sporttevékenységet végeznek, magyar szakszövetséggel vagy bejegyzett egyesülettel rendelkező sportágban, és versenyeredményeket is elérnek.

Pályázhat: Minden ELTE TáTK-s hallgató, aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben vesz részt, valamint akinek a Társadalomtudományi Kar az „anyaintézménye”, tehát első vagy egyetlen szakja a TáTK-hoz tartozik.

A pályázathoz csatolandó igazolások:

Sporteredményt, referenciákat tartalmazó dokumentum, sportegyesület igazolása (aláírással, pecséttel ellátva).

A pályázatnak valamennyi dokumentumot tartalmaznia kell. A valóságnak nem megfelelő, hibásan, vagy hiányosan kitöltött pályázatok elutasításra kerülnek.

Beadás ideje:

 • Szeptember 15.
 • Október 10.

A beadás helye: Elektronikus úton, a Neptunon keresztül (Ügyintézés -> Kérvények menüpont)

A pontrendszer nem vonatkozik tánccsoportokra, valamint olyan sportolókra, akik versenyeznek, de nem érnek el eredményeket, így elég a tagsági igazolás feltöltése mellékletként.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a sport @tatkhok.elte.hu címen!

Pontrendszer

ELTE verseny vagy bajnokság

1. hely

5 pont

2. hely

4 pont

3. hely

3 pont

Regionális/ Megyei szintű verseny/ bajnokság

1. hely

5 pont

2. hely

4 pont

3. hely

3 pont

Országos szintű verseny vagy bajnokság

1. hely

6 pont

2. hely

4 pont

3. hely

3 pont

4. hely

2 pont

5-6-7. hely

1 pont

Országos bajnokság

1. hely

14 pont

2. hely

12 pont

3. hely

10 pont

4. hely

8 pont

5-6. hely

7 pont

7-8. hely

5 pont

9-10. hely

3 pont

11. hely

1 pont

Nemzetközi szintű verseny vagy bajnokság

1. hely

9 pont

2. hely

7 pont

3. hely

6 pont

4. hely

5 pont

5. hely

4 pont

6. hely

3 pont

7. hely

1 pont

Világkupa/ nemzetközi verseny

1. hely

16 pont

2. hely

14 pont

3. hely

13 pont

4. hely

10 pont

5-6. hely

8 pont

7-8. hely

6 pont

9-10. hely

4 pont

Universiade

1. hely

20 pont

2. hely

18 pont

3. hely

16 pont

4. hely

13 pont

5. hely

10 pont

6. hely

8 pont

7-8. hely

6 pont

9-10. hely

4 pont

Kari Ösztöndíj Bizottság

ELTE TáTK

2017

Dokumentumtár
 • Rendszeres szociális támogatás - Pályázati kiírás 2016/17/2
 • Elnökségi ülés 2015.09.29
 • ELTE TáTK HÖK 2010-es költségvetésének beszámolója
 • Máté Anna-Elnöki program (2012.)
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2015.01.19.
 • Kovács Anna Sára-Elnöki program (2010.)
 • Rendkívüli szociális támogatás - Pályázati kiírás 2016/17/2
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2015.02.09.
 • Elnökségi ülés - 2016. január 26.
 • Elnökségi ülés 2015.10.05.
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám