Aktuális pályázatok
Ösztöndíjak, pályázatok > Aktuális pályázatok > Egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1
Egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1

Határidő: 2017. szeptember 15. 0:00

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: TáTK) Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac ) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10 § (4) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (6) bekezdés, 97 § és a 103. § alapján pályázatot ír ki egyszeri közéleti ösztöndíj támogatás elnyerésére a 2017/18/1 félévre vonatkozóan.

A pályázat célja: Az egyetemi, vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphatnak támogatást.

Pályázhat: Minden ELTE TáTK-s hallgató, aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a Társadalomtudományi Kar az „anyaintézménye”, tehát első vagy egyetlen szakja a TáTK-hoz tartozik.

A pályázathoz csatolandó igazolások:

- Közéleti tevékenységet igazoló dokumentumok

A beadás helye: Elektronikus úton, a Neptunon keresztül (Ügyintézés->Kérvények menüpont)

Beadás határideje:

 • Szeptember 15.
 • Október 10.
 • November 10.
 • December 10.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.

Az a tény, hogy a hallgató közéleti ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozható. E tényt a közéleti ösztöndíjra, illetve az ösztöndíj-jogosultságot megalapozó tisztségre történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a címen!

Kari Ösztöndíj Bizottság

ELTE TáTK

2017

Dokumentumtár
 • Társadalmi Tanulmányok SzHÉK ülés 2014.11.18.
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.10.13.
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.03.17.
 • Bálint Gergő pályázata a Belügyi Bizottság elnöki tisztségére 2017/2
 • Kulturális ösztöndíj - Pályázati kiírás 2016/17/2
 • Campus Hungary
 • Boronkay Takáts Réka pályázata a TáTK HÖK elnöki tisztségére 2017/2
 • Kovács Anna Sára-Elnöki program (2011.)
 • Társadalmi Tanulmányok SzHÉK ülés 2014.03.27.
 • VÁLASZTÁSOK 2015. - JELÖLTEK NÉVSORA
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám