Aktuális pályázatok
Ösztöndíjak, pályázatok > Aktuális pályázatok > Egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1
Egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1

Határidő: 2017. szeptember 15. 0:00

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: TáTK) Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac ) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10 § (4) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (6) bekezdés, 97 § és a 103. § alapján pályázatot ír ki egyszeri közéleti ösztöndíj támogatás elnyerésére a 2017/18/1 félévre vonatkozóan.

A pályázat célja: Az egyetemi, vagy kari közéletben kiemelkedő, a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató kaphatnak támogatást.

Pályázhat: Minden ELTE TáTK-s hallgató, aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a Társadalomtudományi Kar az „anyaintézménye”, tehát első vagy egyetlen szakja a TáTK-hoz tartozik.

A pályázathoz csatolandó igazolások:

- Közéleti tevékenységet igazoló dokumentumok

A beadás helye: Elektronikus úton, a Neptunon keresztül (Ügyintézés->Kérvények menüpont)

Beadás határideje:

 • Szeptember 15.
 • Október 10.
 • November 10.
 • December 10.

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.

Az a tény, hogy a hallgató közéleti ösztöndíjban részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege az Egyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről szóló szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozható. E tényt a közéleti ösztöndíjra, illetve az ösztöndíj-jogosultságot megalapozó tisztségre történő pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul veszi.

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a címen!

Kari Ösztöndíj Bizottság

ELTE TáTK

2017

Dokumentumtár
 • Kovács Anna Sára-Elnöki program (2011.)
 • Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve pályázati útmutató
 • Pályázat az ELTE TáTK 2013 gólyatábor főszervezői posztjára-Nanosz Eleni Vaya
 • Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviseletének ülése 2016.11.28.
 • Szociális alelnök beszámoló - 2016 április
 • Rendkívüli Szociális Támogatás
 • Herczeg Ákos pályázata a szombathelyi ügyekért felelős alelnöki tisztségre 2017/2
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2015.03.30.
 • ELTE TáTK HÖK 2010-es költségvetésének beszámolója
 • Szociológia SzHÉK alakuló ülése
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám