Aktuális pályázatok
Ösztöndíjak, pályázatok > Aktuális pályázatok > Egyszeri sportösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1
Egyszeri sportösztöndíj pályázati kiírás 2017/18/1

Határidő: 2017. szeptember 15. 0:00

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: TáTK) Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ eb ) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (6. b) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (9) pontja valamint 104. § alapján pályázatot ír ki egyszeri sportösztöndíj elnyerésére a 2017/18/1 félévre vonatkozóan.

Pályázat célja: Azon hallgatók ösztöndíjban részesítése, akik egyesületben sportolnak, az ELTE színeiben versenyeznek és felmerülő tagdíjukhoz, versenynevezéshez, sporteszközhöz kívánnak támogatást kapni, illetve akik a hallgatóknak sportrendezvényt, programokat szerveznek.

Karunkon utólagos finanszírozási forma van érvényben, így csak a már megvalósult programok, rendezvények, kifizetett tagdíjak, versenynevezések, sporteszközök támogatására lehet pályázati igényt benyújtani!

Pályázni 3 hónapra visszamenőleg lehet!

Pályázhat:Minden ELTE TáTK-s hallgató, aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben vesz részt, valamint akinek a Társadalomtudományi Kar az „anyaintézménye”, tehát első vagy egyetlen szakja a TáTK-hoz tartozik.

Pályázathoz csatolandó igazolások:

- Sporttevékenység és elért eredmények

- Költségvetési táblázat

- Rendezvény megvalósulásának bizonyítását szolgáló képi anyag (számlák, blokkok).

Beadás határideje:

 • Szeptember 15.
 • Október 10.
 • November 10.
 • December 10.

A beadás helye:Elektronikus úton, a Neptunon keresztül (ÜgyintézésàKérvények menüpont)

Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a hamis adatközlés kari fegyelmi eljárás megindításával járhat!

A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21-23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére” megjelölés mellett.

Egyéb információkért, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a: címen!

Kari Ösztöndíj Bizottság

ELTE TáTK

2017

Dokumentumtár
 • TáTK HÖK Elnökének beszámolója 2017. október
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2013.09.09.
 • Egyszeri közéleti ösztöndíj Pályázati kiírás 2017/18/2
 • RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2017/2018/1 FÉLÉV
 • TáTK HÖK elnökségi beszámoló 2017. október 26.-november 30.
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2013.09.16.
 • Elnökségi Ülés 2017.02.13.
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.03.10.
 • SZOC SzHÉK ülés 2015.12.02.
 • Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása Pályázati kiírás 2017/18/2
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám