Tanulmányi ösztöndíj
Ösztöndíjak, pályázatok > Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj:

Jelenleg Karunkon az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók legfeljebb 40%-a részesülhet tanulmányi ösztöndíjban. Ez az ösztöndíj egy olyan rendszeres pénzbeli juttatás, melyet egy félév során havonta kapnak a hallgatók az előző félévi eredményük alapján. A tanulmányi ösztöndíj legalacsonyabb összege havonta nem lehet kevesebb, mint a hallgatói normatíva 5%-a, ami jelenleg 5.950 Ft.

Tanulmányi ösztöndíjban csak az a hallgató részesülhet, aki rendelkezik legalább egy lezárt félévvel – így az elsőéves hallgatók is csak a második félévben jogosultak rá.

A Tanulmányi Hivatal és a Hallgatói Önkormányzat által közösen kidolgozott pontszámítási módszer a teljesítményt szétbontva, kurzusonként értékeli. Minden hallgató az általa felvett kurzusokon versenyben áll az adott kurzusra járó többi hallgatóval, tehát a kurzuson szerzett érdemjegye kerül összehasonlításra a többi hallgató érdemjegyével. Így ez a módszer elsősorban azoknak kedvez, akik a mintatanterv szerint folytatják tanulmányaikat, mivel az ösztöndíj összegeket szakonként és évfolyamonként állapítják meg.

A tanulmányi ösztöndíj számítása külön kérelem nélkül, automatikusan zajlik. Az első utalás az őszi félévben az októberi, a tavaszi félévben a márciusi várható utalás időpontjában érkezik, ekkor duplán, hogy a szeptemberi/februári összeg is átutalásra kerüljön. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható, így az őszi félévben januárban, a tavaszi félévben júniusban érkezik az utolsó összeg.

Bármilyen kérdéssel kapcsolatban fordulj Darkó Tündéhez, a Tanulmányi és Tudományos Bizottság elnökéhez a e-mail címen.

Kapcsolódó dokumentum
Dokumentumtár
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyve 2018.05.15.
 • Küldöttgyűlés jegyzőkönyv 2014.09.08.
 • ELTE TáTK HÖK 2010-es költségvetésének beszámolója
 • Rendszeres szociális támogatás kiírása és pontrendszere 2014-15. tavaszi félév
 • ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2017/2018/1 FÉLÉV
 • Küldöttgyűlés 2016.12.13.
 • Alaptámogatas és rendszeres szociális támogatás pályázati kiirása 2016/17/1
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2015.01.19.
 • Társadalmi Tanulmányok SzHÉK Alakuló ülés 2015.04.29
 • Külügyi Bizottság Elnökének beszámolója 2017. október
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám