Szociális támogatás
Ösztöndíjak, pályázatok > Szociális támogatás

Alaptámogatás:

Az első tanév első félévében még nem kaphat a hallgató tanulmányi ösztöndíjat. A rászorulók beiskolázási terheinek enyhítésére a teljes idejű alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatók számára az éves hallgatói normatíva 50 %-át kitevő egyszeri támogatást kaphat a hallgató. A mesterképzésben az éves hallgatói normatíva 75 %-a adható.

Alaptámogatásra az a hallgató jogosult, aki az adott félévében, az adott képzési szinten először létesít hallgatói jogviszonyt, abban állami ösztöndíjas teljes idejű képzésben vesz részt, és

1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy

2. halmozottan hátrányos helyzetű, vagy

3. hátrányos helyzetű, vagy

4. családfenntartó, vagy

5. nagycsaládos, vagy

6. árva, vagy

7. félárva, vagy

8. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg,

és igazolja a jogosultságát az alaptámogatási pályázaton belül.

Az Alaptámogatásra vonatkozó magyarázatokat a Dokumentumtár -> Dokumentumok, Ösztöndíjak,pályázatok fül alatt is megtalálhatjátok.

Rendszeres szociális támogatás:

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • a karon alap- vagy mesterképzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott (állami ösztöndíjas) formában tanulnak, illetve akik államilag támogatott képzési formában kezdték meg tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre,
 • és nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A rendszeres szociális támogatás pályázásánál három különböző kategóriát különböztetünk meg:

 1. Rendszeres szociális támogatás – A kategória
 2. Rendszeres szociális támogatás – B kategória
 3. Rendszeres szociális támogatás – Egyéb kategória

A támogatás 5 hónapra szól. Az első utalás októberben történik, ilyenkor egyben érkezik meg a szeptemberi és októberi ösztöndíj. A többi minden hónap elején.

Rendkívüli szociális támogatás:

A pályázat célja, hogy egyszeri jelleggel, valamilyen a hallgató életében, szociális helyzetében történt negatív változás esetén segítséget nyújtson. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az egyszeri odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a gyerekszülés, haláleset, munkanélkülivé válás, súlyos baleset.

Pályázhat minden ELTE TáTK-s hallgató, aki teljes idejű alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben vesz részt és államilag támogatott formában tanul, vagy abban kezdte meg tanulmányait és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A teljes felhívást a Dokumentumtár -> Dokumentumok, Ösztöndíjak,pályázatok fül is alatt megtalálhatjátok.

Bármilyen szociális kérdésben keressétek Papp Patrícia szociálisalelnököt e-mail címen.

Kapcsolódó dokumentumok
 • 2015. évi költségvetés tervezet
 • NAV igazolás kikérése
 • Rendkívüli Szociális Támogatás
 • Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató
 • Szoctám kisokos gólyáknak
Dokumentumtár
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2015.03.30.
 • Pályázati kiírás a Külügyi Bizottság elnöki tisztségének betöltésére 2023.
 • Tudományos és Jogsérelmi referens pályázati kiírás 2022
 • ELTE TáTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlési Képviselőválasztás 2020. ősz
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.01.20.
 • Szociális Tanulmányok SzHÉK Ülés Jegyzőkönyve 2018.09.13.
 • Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviseletének ülése 2016.11.28.
 • Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása Pályázati kiírás 2017/18/2
 • Szociológia SzHÉK Ülés jegyzőkönyve 2018.09.25.
 • Szociális Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviseletének ülése 2018.04.26.
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám