Jelentkezz a Belügyi- és Szakos Képviseleti Bizottságba!Február 26. 21:56

Kedves Hallgatók!

A TáTK Hallgatói Önkormányzata tagfelvételt hirdet, a Belügyi- és Szakos Képviseleti Bizottsági tag pozíciójára.

Feladatköre:

 • a felsőbb vezetésével való kapcsolattartás
 • segíteni és koordinálni a SzHÉK-ek megalakulását és munkáját
 • jelen lenni a 3 szak (Nemzetközi Tanulmányok, Szociológia, Szociális Tanulmányok) SzHÉK-einek havi hivatalos gyűlésén, majd ezt jegyzőkönyvezni (erről egyeztetni a Belügyi Bizottság elnökével, hiszen a jelenlét és a jegyzőkönyvezés megosztott feladatuk)
 • olyamatos kapcsolatot tart fenn a SzHÉK-ek és HÖK között.

A jelentkezéshez szükséges:

 • önéletrajz
 • motivációs levél

melyeket a és az email címekre kérünk elküldeni 2019. március 2. 24:00-ig.

A jelentkezéssel vállalod, hogy részt tudsz venni egy szóbeli beszélgetésen a március 4-ei héten, amelynek időpontjáról március 3-án, már Veled együtt döntünk.

Magyar Közigazgatási ÖsztöndíjJanuár 9. 18:31

Kedves Hallgatók!

A Miniszterelnökség A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2019. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: MKÖ Program) keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama tíz hónap, melyből hét hónapot Magyarországon, egy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó államigazgatási szervnél vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyikében, három hónapot pedig elsősorban valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek. A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt mentorok segítik. Az MKÖ Program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a kormánytisztviselői karrier megkezdésére.

Az MKÖ Program várható időtartama: 2019. március 1. – 2019. december 31.

Pályázati feltételek:

 • a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév;
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
 • tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B2** szintű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható);
 • a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszony nem áll fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • angol nyelvből C1 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;
 • egyéb élő nyelvből B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga.

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:

 • Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.
 • Az ösztöndíjas jogviszonyt a Kttv. 47. §-a és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet szabályozza. Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy a tízhónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően kormánytisztviselői kinevezésre a Kttv. 39-40. §-ában és 42. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell. Az ösztöndíj összege: hazai programszakaszra havi 250.000,- Ft adómentes jövedelem Az ösztöndíj havi összegéről szóló közlemény – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi szakaszára eltérő összegben – az ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

A pályázat benyújtásának módja: Pályázni csak elektronikus formában, a www.osztondijjelentkezes.kormany.hu oldalon az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:

 • magyar nyelvű önéletrajz (az ajánlott minta az oldalról letölthető), formátum: .doc, .docx, .pdf;
 • a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló diploma (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél), formátum: .doc, .docx, .pdf;
 • nyelvvizsga bizonyítvány – a legmagasabb szintű, maximum 3 db formátum: .doc, .docx, .pdf.

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a pályázat beküldését és véglegesítését, illetve a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Pályázati időszak: 2018. december 14. – 2019. január 21.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. január 21. (hétfő) 24:00 óra

A pályázat elbírálásának módja, rendje és az értékelés szempontjai:

 • A beérkezett pályázatuk alapján formai szűrésen megfelelt pályázók egy komplex kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás első, írásbeli fordulója az MKÖ Programmal kapcsolatos tájékozottságot mérő feladatsor kitöltését foglalja magában, amelyre a pályázatok formai szűrését követően kerül sor.
 • Az írásbeli forduló kiértékelését követően a legjobb eredményt elérők, a jelentkezők 20%-a, de maximum 100 fő kerül behívásra a második, szóbeli fordulóra, amely strukturált interjúból, motivációs beszélgetésből, valamint idegen nyelvű elbeszélgetésből áll, mely a jelentkező által választott angol vagy német vagy francia nyelven zajlik. A szóbeli fordulón történő megfeleléshez a jelentkező által választott idegen nyelven történő elbeszélgetésen a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret B2 szintjének elérése szükséges.
 • A Miniszterelnökség szükség esetén harmadik fordulós meghallgatást tarthat. Az eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a nyertes pályázók személyére, melynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

A Program megvalósításának fedezete a Miniszterelnökség 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A pályázat alapján felvehető ösztöndíjasok száma: 50 fő

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2019. február 15.

Jelentkezz a Kommunikációs Bizottság Elnökének!Január 2. 17:58

Kedves Hallgatók!

A TáTK Hallgatói Önkormányzata tagfelvételt hirdet, a Kommunikációs Bizottsági elnök pozíciójára.

A Kommunikációs Bizottság Elnökének feladatköre:

 • A felsőbb vezetésével való kapcsolattartás, az általuk beérkezett információk továbbítása a hallgatók felé.
 • A hallgatóktól beérkezett problémák, kérdések továbbítása az illetékes bizottság
 • Képi-és videóanyagok készítése kari eseményekről, borítóképek, infografikák, plakátok és szórólapok készítése a facebook és instagram és a HÖK honlapjának felületére.
 • A HÖK honlapjának kezelése (jegyzőkönyvek feltöltése, aktuális pályázatok feltöltése, aktuális hírek közzététele).
 • Események készítése (leírás készítése, posztok írása, nyereményjátékok levezénylése), és promotálása.
 • A HÖK további bizottságainak segítése (pályázatok kiírása a facebook és honlap felületére, a választási időszakban a promotáció segítése, szöveges kontent megfogalmazásában való segítségnyújtás) és igény szerint a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek segítése.
 • A HÖK Irodába beérkezett plakátok kihelyezése a kijelölt felületekre.
 • A Heti Hétfői Hírlevél minden hét hétfőjén való megírása, és kiküldése a listán szereplő személyek számára.
 • Esetenkénti segítségnyújtás a HÖK-höz kapcsolódó rendezvényeken, rendezvények előkészítésében (pl. gólyabál díszítés, Education és Nyílt Napon való részvétel valamint egyéb felmerülő alkalmakkor).

A jelentkezéshez szükséges:

 • Saját képi anyag / referenciamunka (ha van akkor videóanyag)
 • Egy fiktív gólyatábori borítókép készítése Trónok Harca témában
 • Egy karácsonyi infografika készítése (Kellemes Karácsonyi Ünnepeket felirattal)
 • Motivációs levél
 • Önéletrajz

melyeket a és az e-mail címekre kérünk elküldeni 2019. január 10. 24:00-ig!

A jelentkezéssel vállalod, hogy részt tudsz venni a január 8.-án és január 24.-én tartandó felvételi képzéseinken! (Amennyiben az időponton egyik jelöltnek sem lesz megfelelő, a korrigálás lehetőségét fenntartjuk)

Ha további kérdésed van a jelentkezéssel vagy a pozícióval kapcsolatban, fordulj hozzánk a fent leírt e-mail címeken vagy a Facebook Oldalunkon.

Jelentkezz Kulturális és Sportreferensnek!2018. december 30. 18:00

Kedves Hallgatók!

A TáTK Hallgatói Önkormányzata tagfelvételt hirdet, az Rendezvényszervező Bizottság Kulturális- és Sport referens pozíciójára.

A Kulturális- és Sport referens feladatköre:

 • Ingyenes vagy kedvezményes kulturális és sport, esetleg közéleti programok szervezése a kar hallgatói számára.
 • A kari hallgatók informálása az egyetemi sportrendezvényekről, sportolási lehetőségekről.
 • Tisztségénél fogva az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Sportbizottságának a tagja, így havonta egyszer részt vesz a bizottság ülésein.
 • Folyamatos kapcsolattartás a BEAC-al, illetve a karunkkal együttműködésben lévő Müpával.
 • Havonta egyszer a kari kulturális és sportpályázatok előbírálása.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Motivációs levél
 • Önéletrajz

Melyeket a , és az e-mail címekre kérünk elküldeni 2018. január 10. 24:00-ig!

A jelentkezéssel vállalod, hogy részt tudsz venni a január 24.-én tartandó felvételi képzésünkön! (Amennyiben az időponton egyik jelöltnek sem lesz megfelelő, a korrigálás lehetőségét fenntartjuk)

Ha további kérdésed van a jelentkezéssel vagy a pozícióval kapcsolatban, fordulj hozzánk a fent leírt e-mail címeken vagy a Facebook Oldalunkon.

Üdvözlettel,

ELTE TáTK HÖK

Jelentkezz Kollégiumi Tagnak!2018. december 23. 22:28

Kedves Hallgatók!


A TáTK Hallgatói Önkormányzata tagfelvételt hirdet, a Szociális Bizottsági Kollégiumi tag pozíciójára.

A kollégiumi tag feladatköre:

 • Képviseli a Hallgatói Önkormányzatot és a hallgatókat a kollégiumi ügyek esetén a kari és egyetemi testületekben, országos fórumokon.
 • Állandó munkakapcsolatot tart fenn a kollégiumi ügyekben illetékes kari és egyetemi vezetőkkel.
 • Együttműködik a kollégiumi diákbizottságokkal, a segíti a kollégiumi diákbizottságok munkáját.
 • Részt vesz a kollégiumi Közgyűléseken és Küldöttgyűléseken.
 • A hallgatókat folyamatos tájékoztatja a kollégiumi kérdésekről, a kar pályázási lehetőségeiről.
 • Rendszeres és rendkívüli szociális támogatások elővéleményezése/elbírálásában vesz részt, esetenként segítséget nyújt a Szociális Bizottsággal a HÖK-höz kapcsolódó rendezvényeken, rendezvények előkészítésében (pl. gólyabál díszítés, Education és Nyílt Napon való részvétel valamint egyéb felmerülő alkalmakkor)

A jelentkezéshez szükséges:

 • Motivációs levél
 • Önéletrajz

melyeket a és az e-mail címekre kérünk elküldeni 2019. január 15. 24:00-ig!

Ha további kérdésed van a jelentkezéssel vagy a pozícióval kapcsolatban, fordulj hozzánk a fent leírt e-mail címeken vagy a Facebook Oldalunkon.

Jelentkezz Ellenőrző Bizottsági Tagnak!Február 25. 21:29

Kedves Hallgatók!

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzata tagfelvételt hirdet Ellenőrző Bizottsági tag pozíciójára.

Az Ellenőrző Bizottság tagjának feladatköre:

 • A Hallgatói Követelményrendszer (HKR) teljes ismerete a Hallgatói Önkormányzat szabályos működésének garantálása.
 • Az elnökségi, küldöttgyűlési, illetve más bizottságok által tartott üléseken kötelező részvétel, hanganyag készítése, majd adott minta szerint jegyzőkönyv elkészítése.
 • Megfelelő pontossággal vesz részt a bizottság és a szervezet életében, a munkamegosztásra kellő figyelmet fordítva.
 • Heti egyszeri ügyelés a HÖK irodában, figyelem fordítása az iroda tisztán és rendben tartására.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Motivációs levél
 • Önéletrajz

melyeket az , és az e-mail címekre kérünk elküldeni 2019. FEBRUÁR 28. 23:59-IG.

A jelentkezéssel vállalod, hogy részt tudsz venni a március 4-7. között tartandó felvételi interjún! Ennek pontos időpontjáról később tájékoztatjuk a jelentkezőket.

Üdvözlettel,

ELTE TáTK HÖK

Jelentkezz Szociális Alelnöknek!Január 2. 17:59

Kedves Hallgatók!

A TáTK Hallgatói Önkormányzata tagfelvételt hirdet, a Szociális Bizottság elnökének, a Szociális Alelnök tisztségére.

A Szociális Alelnök feladatköre:

 • A Szociális Alelnök gondoskodik a Hallgatói Önkormányzat képviseletéről.
 • Tagja a Kari Tanács Hallgatói Frakciójának, a Kari Ösztöndíj Bizottságnak, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szociális és Ösztöndíjbizottságának.
 • Irányítja a Szociális Bizottság munkáját.
 • Részt vesz a hallgatók szociális és teljesítmény alapú támogatási rendszerének kialakításában és működtetésében, részt vesz azon hallgatói pályázatok elbírálásában, melyek támogatása a hallgatói normatíva keretéből történik.
 • Elkészíti és hitelesíti a szakterületéhez kapcsolódó dokumentációkat.
 • Állandó munkakapcsolatot tart fent a Tanulmányi Hivatallal, az illetékes kari és egyetemi vezetőkkel.
 • Részt vesz a hallgatói támogatási rendszer működtetésében. Rendszeres és rendkívüli szociális támogatások elővéleményezése/elbírálásában vesz részt, esetenként segítséget nyújt a Szociális Bizottsággal a HÖK-höz kapcsolódó rendezvényeken, rendezvények előkészítésében (pl. gólyabál díszítés, Education és Nyílt Napon való részvétel valamint egyéb felmerülő alkalmakkor).

A Szociális Bizottság elsődleges feladata a hallgatói normatíva rendszeres és rendkívüli szociális támogatási keretösszegének elosztásával kapcsolatos feladatok ellátása, úgymint:

 • Javaslattétel a szociális támogatások benyújtásának és elbírálásának elveire,a hallgatói szociális támogatási kérelmek és egyéb, az illetékességébe tartozó pályázatok elbírálása.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Motivációs levél
 • Önéletrajz
 • Pályázati anyag

melyeket a és az e-mail címekre kérünk elküldeni 2019. január 15. 24:00-ig!

Ha további kérdésed van a jelentkezéssel vagy a pozícióval kapcsolatban, fordulj hozzánk a fent leírt e-mail címeken vagy a Facebook Oldalunkon.

Jelentkezz Gazdasági Alelnöknek!Január 1. 16:00

Kedves Hallgatók!

A TáTK Hallgatói Önkormányzata tagfelvételt hirdet, a Gazdasági Alelnök pozíciójára.

A Gazdasági Alelnök feladatköre:

 • Képviseli a Hallgatói Önkormányzatot és a hallgatókat a kari és egyetemi testületekben, országos fórumokon.
 • Állandó munkakapcsolatot tart fenn a gazdasági ügyekben illetékes kari és egyetemi vezetőkkel és az EHÖK-kel.
 • Elkészíti a gazdasági beszámolókat/tervezeteket és a leltárat.
 • Leadja a beszerzéseket/megrendeléseket a HÖK részére ( pl. irodaszer beszerzés, TátKontúr nyomdai megrendelő)
 • Segít a HÖK-höz kapcsolódó rendezvényeken, rendezvények előkészítésében (pl. gólyabál díszítés, Education és Nyílt Napon való részvétel valamint egyéb felmerülő alkalmakkor.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Motivációs levél
 • Önéletrajz

Melyeket a , és az e-mail címekre kérünk elküldeni 2018. január 10. 24:00-ig!

Ha további kérdésed van a jelentkezéssel vagy a pozícióval kapcsolatban, fordulj hozzánk a fent leírt e-mail címeken vagy a Facebook Oldalunkon.

Jelentkezz az Ellenőrző Bizottság megbízott elnökének!2018. december 28. 21:51

Kedves Hallgatók!

A TáTK Hallgatói Önkormányzata tagfelvételt hirdet az Ellenőrző Bizottság elnöki pozíciójára.

Az Ellenőrző Bizottság elnökének feladatköre:

 • A Hallgatói Követelményrendszer teljes ismerete, a Hallgatói Önkormányzat szabályos működésének garantálása.
 • Az elnökségi, illetve más bizottságok által tartott üléseken kötelező részvétel, hanganyag készítése, majd adott minta szerint jegyzőkönyv elkészítése.
 • Állandó munkakapcsolatot tart fent az ELTE Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) EB elnökével, illetve a kari tisztségviselőkkel.
 • Megfelelő pontossággal koordinálja bizottságát, a munkamegosztásra kellő figyelmet fordítva.

A jelentkezéshez szükséges:

 • Motivációs levél
 • Önéletrajz

melyeket az , és az e-mail címekre kérünk elküldeni 2019. január 4. éjfélig.

A jelentkezéssel vállalod, hogy részt tudsz venni a január 8-án tartandó felvételi képzésünkön! (Amenniben az időpont egyik jelöltnek sem lesz megfelelő, a korrigálás lehetőségét fenntartjuk.)

Ha további kérdésed van a jelentkezéssel vagy a pozícióval kapcsolatban, fordulj hozzánk a fent említett e-mail címek egyikén, vagy a Facebook oldalunkon.

Üdvözlettel,

ELTE TáTK HÖK

Jelentkezz Kommunikációs Bizottsági Tagnak!2018. december 23. 22:25

Kedves Hallgatók!

A TáTK Hallgatói Önkormányzata tagfelvételt hirdet, a Kommunikációs Bizottsági tag pozíciójára.

A kommunikációs bizottság tagjának feladatköre:

 • A felsőbb vezetésével való kapcsolattartás, az általuk beérkezett információk továbbítása a hallgatók felé.
 • A hallgatóktól beérkezett problémák, kérdések továbbítása az illetékes bizottság, illetve személyek felé.
 • Képi-és videóanyagok készítése kari eseményekről, borítóképek, infografikák, plakátok és szórólapok készítése a Facebook, Instagram és a HÖK honlapjának felületére.
 • A HÖK honlapjának kezelése (jegyzőkönyvek feltöltése, aktuális pályázatok feltöltése, aktuális hírek közzététele).
 • Események készítése (leírás készítése, posztok írása, nyereményjátékok levezénylése), és promotálása.
 • A HÖK további bizottságainak segítése (pályázatok kiírása a facebook és honlap felületére, a választási időszakban a promotáció segítése, szöveges kontent megfogalmazásában való segítségnyújtás) és igény szerint a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek segítése.
 • A HÖK Irodába beérkezett plakátok kihelyezése a kijelölt felületekre.
 • Esetenkénti segítségnyújtás a HÖK-höz kapcsolódó rendezvényeken, rendezvények előkészítésében (pl. gólyabál díszítés, Education és Nyílt Napon való részvétel valamint egyéb felmerülő alkalmakkor).

A jelentkezéshez szükséges:

 • Saját képi anyag / referenciamunka (ha van akkor videóanyag)
 • Egy fiktív gólyatábori borítókép készítése Trónok Harca témában
 • Egy karácsonyi infografika készítése (Kellemes Karácsonyi Ünnepeket felirattal)
 • Motivációs levél
 • Önéletrajz

melyeket a és az e-mail címekre kérünk elküldeni 2018. december 28. 24:00-ig!

A jelentkezéssel vállalod, hogy részt tudsz venni a január 8.-án és január 24.-én tartandó felvételi képzéseinken! (Amennyiben az időponton egyik jelöltnek sem lesz megfelelő, a korrigálás lehetőségét fenntartjuk)

Ha további kérdésed van a jelentkezéssel vagy a pozícióval kapcsolatban, fordulj hozzánk a fent leírt e-mail címeken vagy a Facebook Oldalunkon.

Dokumentumtár
 • ELTE TáTK HÖK Választások 2016 - Jelöltek névsora
 • Egyszeri Sportösztöndíj Pályázati kiírás 2018/19/1
 • Szociológia SzHÉK alakuló ülés 2015.09.11.
 • Küldöttgyűlés jegyzőkönyv 2015.02.19.
 • Elnökséi ülés 2015.11.02.
 • Elnökségi ülés 2016. február 15.
 • Elnökségi Ülés-2016.10.18.
 • ELTE TáTK HÖK Elnökségi Ülés Jegyzőkönyve - 2019.03.12.
 • Tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása pályázati kiírás 2017/18/1
 • Parcsami Attila pályázata a TáTK HÖK Elnöki tisztségére 2017/18/1
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám