A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Társadalmi Tanulmányok SzHÉK alakulő ülés - 2016.02.22
 • Kollégiumi referens beszámolója - 2016 április
 • Kollégiumi tájékoztató
 • Kulturális ösztöndíj pályázati kiírás 2016/17/1
 • Küldöttgyűlés jegyzőkönyv 2014.06.02.
 • Választási Bizottság elnöki beszámoló 2017/2
 • Kulturális ösztöndíj űrlapja
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.03.31.
 • Takáts Réka pályázata a Kommunikációs Bizottság elnöki pozíciójára
 • Alaptámogatás magyarázatok
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám