A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Elnökségi Ülés-2016.10.18.
 • Küldöttgyűlés jegyzőkönyv 2014.02.25.
 • Rendszeres sport ösztöndíj kiírása és pontrendszere
 • Tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása - Pályázati kiírás 2016/17/1
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.04.07.
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2015.03.02.
 • Küldöttgyűlés - Levélszavazás - 2015.09.17.
 • Pintér Emese pályázata A Külügyi Bizottság elnöki tisztségére 2017/2
 • Társadalmi Tanulmányok SzHÉK ülés 2014.11.18.
 • Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve pályázati felhívás
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám