A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.06.02.
 • Utrecht Network kutatási pályázat űrlap
 • Elnökségi ülés 2015.11.16.
 • Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK ülés 2015.09.22
 • Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviseletének ülése 2017.02.15.
 • Szociális Tanulmányok SzHÉK ülés 2014.10.01.
 • 2015. évi költségvetés tervezet
 • Elnökségi Ülés 2016.12.13.
 • Fazakas Áron pályázata a Rendezvényszervező Bizottság elnöki pozíciójára
 • ELTE TáTK HÖK 2010-es költségvetésének beszámolója
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám