A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Alaptámogatás 2014-15-ös tanév őszi félévére
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.11.10.
 • Társadalmi Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviseletének ülése 2016.11.29.
 • Takács Bence - Elnöki Program (2015)
 • Elnökségi ülés - 2016. február 22.
 • Rendszeres Szociális Támogatás 2017/18/2
 • Parcsami Attila pályázata a TáTK HÖK Elnöki tisztségére 2017/18/1
 • ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2017/2018/1 FÉLÉV
 • Szabó Dóra pályázata a Kommunikációs Bizottság elnöki tisztségére 2017/2
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2015.01.19.
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám