A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2015.02.23.
 • NAV igazolás kikérése
 • Tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása Pályázati kiírás 2017/18/2
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.03.03.
 • Elnökségi ülés 2015.12.01.
 • ELTE Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya
 • SUSCO Budapest 2014
 • Elnökségi ülés 2015.09.08
 • Elnökségi Ülés Jegyzőkönyve 2018.06.13.
 • Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása pályázati kiírás 2017/18/1
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám