A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Elnökségi ülés 2016. február 15.
 • Elnökségi ülés 2015.09.29
 • 2015. évi költségvetés tervezet
 • EUROSA
 • Tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása - pályázati kiírás 2016/17/2
 • SUSCO Budapest 2014
 • Elnökségi ülés - 2016 március 21
 • Gazdálkodás
 • Bálint Gergő pályázata a Belügyi Bizottság elnöki tisztségére 2017/2
 • Egyszeri sportösztöndíj - pályázati kiírás 2016/17/2
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám