A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK ülése 2016.09.19.
 • KÖB Ülés Jegyzőkönyve 2017.11.22.
 • ELTE TáTK HÖK Elnökségi Ülés Jegyzőkönyve - 2019.03.26.
 • Tisztségviselők, közéleti ösztöndíjának
 • ELTE TáTK HÖK Elnökségi Ülés jegyzőkönyve - 2020.03.10.
 • Twist Olivér Alapítvány
 • Társadalmi Tanulmányok SzHÉK ülés 2016.09.26.
 • TáTK Hök Alapszabály
 • Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve pályázati felhívás
 • Rendszeres Sportösztöndíj Pályázati kiírás és pontrendszer 2018/19/1
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám