A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Pályázati kiírás az Esélyegyenlőségi referens tisztségének betöltésére 2023.
 • Alaptámogatás Pályázati Kiírás 2018/19/1
 • ELTE TáTK HÖK Választások -Eredmények (2015. április 14.)
 • Kulturális Ösztöndíj 2019/20/1
 • Rendszeres Szociális Támogatás 2020/2021. tanév II. félév
 • Varga Flóra pályázata a Külügyi Bizottság Elnökének tisztségére
 • Külügyi Bizottsági Elnök pályázati kiírás 2021
 • Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK alakuló ülés 2013.12.18.
 • Elnökségi Ülés 2017.03.27.
 • Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK alakuló ülése 2016.03.07.
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám