A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK Ülés Jegyzőkönyve 2018.04.26.
 • Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviselet ülése 2017.03.30.
 • Lőrinczi Réka pályázata a Szociális Alelnöki pozícióra
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.09.01.
 • Herczeg Ákos pályázata a szombathelyi ügyekért felelős alelnöki tisztségre 2017/2
 • Trencsányi Vivien pályázata a TáTK HÖK Kommunikációs Bizottság Elnökének
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.04.28.
 • Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK ülés 2015.09.22
 • Nemzetközi Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviselet ülése 2017.04.25.
 • Rendszeres Szociális Támogatás 2017/18/2
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám