A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • ELTE TáTK HÖK Elnökségének beszámolója (2011/2012. tanév, I. félév)
 • Tudományos és Jogsérelmi referens pályázati kiírás 2021
 • Gólyahír 2014
 • Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2014.04.07.
 • Szociális Munka SzHÉK ülés jegyzőkönyv 2015.03.05.
 • Küldöttgyűlés 2016.10.25
 • ELTE TáTK HÖK beszámoló 2016
 • ELTE TáTK HÖK Elnökségi Ülés jegyzőkönyve - 2020.02.11.
 • Felhívás
 • ELTE TáTK HÖK féléves beszámolója (2011. november 28. - 2012. június 8.)
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám