A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Szociális Tanulmányok SzHÉK jegyzőkönyv 2016.10.08.
 • Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviseletének ülése 2016.11.28.
 • Elnökségi ülés 2015.05.25
 • ELTE TáTK HÖK Választások -Eredmények (2015. április 14.)
 • SZT SzHÉK ülés 2015.11.30
 • Francia nyelvű szakmai gyakorlatra pályázati lehetőség végzős BA hallgatóknak, illetve MA hallgatóknak!
 • TáTK HÖK Alapszabály 2017
 • Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri Ösztöndíja
 • Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK ülés 2015.09.11
 • ALAPTÁMOGATÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2017/2018/1 FÉLÉV
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám