A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Társadalmi Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviselet ülése 2017.03.30.
 • Küldöttgyűlés jegyzőkönyv 2014.12.09.
 • Szociális Tanulmányok SzHÉK alakuló ülése 2015.04.27.
 • EUROSA
 • Elnökségi Ülés 2017.02.13.
 • Motivációs levél a TátKontúr főszerkesztői posztjára (2014.)-Sipos Alexandra
 • Küldöttgyűlési ülés jegyzőkönyv 2017. 10. 26.
 • Gyakornoki lehetőség a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Tudásközpontjánál
 • Elnökségi ülés - 2016. január 26.
 • Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám