A HÖK felépítése
A szervezet > A HÖK felépítése

Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti szerve. Szervezi, segíti a kari hallgatói életet, amelyhez a jogi hátteret saját szabályzatain túl országos törvények és rendeletek, egyetemi és kari szabályzatok biztosítják, míg az anyagi hátteret az ELTE-től kapott támogatás, illetve saját bevételei jelentik.

Tagjait és tisztségviselőit egy évre választják meg; választó és választható minden beiratkozott TáTK-os hallgató. A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari és egyetemi fórumokon stb.) az Elnök és az ügyvezető feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért (szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, külkapcsolat-szervezés stb.) az ún. szaktestületek felelnek. Az Elnökség és a szakmai bizottságok munkáját - költségvetési és jogszabályi szempontból - az Ellenőrző Bizottság és az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés ellenőrzi, felügyeli.

Dokumentumtár
 • Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviseletének ülése 2017.02.15.
 • ELTE TáTK HÖK Költségvetési tervezet 2020
 • Szociális Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviseletének ülése 2018.04.26.
 • ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés Levélszavazás eredményei (2014. december 14.)
 • ELTE TáTK Elnökségi Ülés jegyzőkönyve - 2020.11.03.
 • Tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása pályázati kiírás 2017/18/1
 • Elnökségi Ülés 2017.03.27.
 • KÖB Ülés Jegyzőkönyve 2018.02.21.
 • Egyszeri Sport Ösztöndíj pályázat
 • Elnökségi ülés 2015.05.04
 • ...További dokumentumok
Legfrissebb lapszám